ZAJISTÍME VÁM VAŠE POHLEDÁVKY

Ostraha osob a majetku

NABÍZÍME

  • Speciální ochranné služby dle požadavků klienta
  • Zastupování klienta před věřiteli
  • Řešení nestandardních situací
  • Řešení domácího násilí
  • Dohledovou činnost
  • Kurýrní služby

V dnešní době platí, že prevence, ochrana osob a majetku je velmi účinná, protože pachatelé se obvykle snaží jít cestou nejmenšího odporu, a pokud je ochrana osob a majetku na skutečně kvalitní a profesionální úrovni, lidé se nemusí obávat útoku nebo krádeže.

Ochrana osob a majetku zabezpečovaná naší firmou je skutečně spolehlivá a diskrétní vzhledem k tomu, že tento způsob služby je specifický druh přímé fyzické ochrany jednotlivých osob či skupin osob. Plně se přizpůsobujeme požadavkům klienta a veškerá kritéria splňujeme na profesionálně špičkové úrovni. Vždy vycházíme z individuálních požadavků klienta. Na situaci, možnostech a přání klienta záleží, zda systém ochrany bude okázalý či skrytý.

Služba ochrany osob a majetku je svěřena výhradně speciálně kvalifikovaným a trénovaným pracovníkům, kteří zvládají stresové situace a jsou fyzicky připraveni, neustále udržovaní v kondici a připraveni řešit všechny formy útoků na svěřené klienty. V této oblasti provádíme i poradenskou činnost.

DOHLEDOVÁ ČINNOST

Tato služba je určená VIP klientům.

Jedná se o dohled a sledování jejich majetku, pohybu osob, provádění a vykonávání služeb jejich zaměstnanci.Dále pak monitoring pracovní činnosti v jejich firmách.
Skrytý dohled nad hladkým průběhem obchodních jednání, pracovních schůzek. V praxi to vypadá tak, že jednání je z povzdálí sledováno speciálně připravenými zaměstnanci bezpečností služby, kteří jsou připraveni v případě nutnosti zasáhnout, pomoci nebo jinak spolupracovat s klientem.

V jiných případech naši zaměstnanci sledují pohyb osob v prostorách klienta v době, kdy nejsou tyto prostory využity, nebo jsou méně navštěvovány.

KURÝRNÍ SLUŽBY

Jedná se o speciální službu určenou VIP klientům.

Tato služba zahrnuje rychlý dovoz, převoz materiálu od dopisů přes záznamové nosiče po osoby kamkoliv po území Evropy. Kurýři mohou být označeni, či v civilním oblečení.