ZAJISTÍME VÁM VAŠE POHLEDÁVKY

O nás

KDO JSME?

Agentura DIRECT SECURITY je co do kvality a rozsahu nabízených služeb zcela mimo konkurenci ostatních firem ve svém oboru. Jsme tým profesionálních pracovníků, kteří na vysoké úrovni zajišťují detektivní služby, ochranu osob a majetku, doprovody osob (bodyguard servis), dohledovou činnost, kurýrní služby, řešení různých forem domácího násilí a bezpečnostní zajišťování sportovních, kulturních a společenských akcí, ostrahu objektů, strážní služby a řešení pohledávek a jiné.

CO NABÍZÍME?

Naše agentura Vám po kvalifikovaném zpracování bezpečnostní analýzy zajistí nejen fyzickou ochranu majetku a osob, ale zároveň poskytne komplexní detektivní služby.
K ojedinělým službám na trhu patří naše pořádková služba pro města a obce. Je určena pro obce a města, které si nemohou dovolit z rozpočtu financovat Městskou nebo Obecní policii.

V působnosti našich detektivních služeb je nejen pátrání po osobách, vozidlech, věcech, zvířatech a řešení pohledávek, ale také vnitřní a vnější detektivní ochrana podniků (infiltrace našich detektivů do společnosti, monitoring a sledování osob, ochrana před únikem informací apod.). Dále zjišťujeme serióznost a platební schopnost Vašich obchodních partnerů, tím pádem se vyhnete druhotné platební neschopnosti a dalších komplikací s ní spojených.

Nabízíme služby leasingovým společnostem spojené se zajištěním a navrácením neoprávněně drženého majetku (auta, domy, elektrospotřebiče apod.) za použití veškerých legálních a zákonných prostředků. Zajistíme vyklízení neoprávněně užívaných bytových, či nebytových prostor, včetně zajištění stěhovací a zámečnické služby.
V rámci možností se plně přizpůsobujeme požadavkům klienta!

Obraťte se na nás se svým požadavkem či problémem, vše společně zhodnotíme a najdeme pro vás ta nejlepší řešení, která po konzultaci s vámi zrealizujeme, přičemž zaručujeme kvalitní a profesionální služby na smluvním základě.