ZAJISTÍME VÁM VAŠE POHLEDÁVKY

Detektivní služby

NABÍZÍME

  • Informační služby
  • Pátrání po osobách nebo majetku
  • Zjišťování majetkových poměrů
  • Zjišťování pověsti a důvěryhodnosti osob nebo společností
  • Zjišťování informací a důkazů k právním a soudním jednáním

Detektivní služby zajišťuje naše firma pro klienty, kteří potřebují vyřešit nebo prokázat diskrétně problém, ať už z oblasti osobního života nebo často z úniku informací, aby nedocházelo k finančním ztrátám jak jednotlivce jako fyzické osoby nebo společnosti jako osoby právnické ať již snížením obchodních aktivit  v podobě vynášení důležitých a důvěrných informací a materiálů ze společnosti nebo v podobě přímých majetkových ztrát.

Detektivní služby slouží i k odhalení a prokázání drobných krádeží v objektech klienta, např. výrobní haly, administrativní budovy, sklady, obchodní domy apod. Stejně tak nabízíme v rámci poskytování detektivních služeb i zajišťování informací a důkazů k právním a soudním jednáním. K zajištění důkazů pro detektivní služby používáme speciálně školený personál a nejmodernější technické vybavení.

Součástí detektivních služeb je i problematika domácího násilí, pátrání po pohřešovaných osobách, zvířatech, dětech na útěku z domova, ztracených nebo odvlečených.